Náš tým

Tým Psychoterapeutického centra Gaudia Praha

Olga Kunertová

MUDr. Olga Kunertová
jednatelka společnosti, odborný garant, psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů

 

25 let praxe v oboru psychoterapie.
Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin).
V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie.
V roce 2001 se stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha.
V roce 2003 založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný ústav PRO Gaudia, kde působí jako předsedkyně správní rady a odborný garant.
Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017.
Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec.
Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, lyžuje a plave.

 

Kontakty: 603 267 514, kunertova@gaudia.cz


Mgr. Gabriela Špačková

psycholožka a vedoucí psychoterapeutka, lektorka vzdělávacích programů, supervizorka

 

Dokončila magisterské jednooborové studium psychologie na UP Olomouc.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění terapie“ pořádaný společností GI.
Absolvovala kurz „Základní principy koučování“ na UP Olomouc.
Absolvovala roční kurz psychologie v centru vzdělávání – AMOS.
Absolvovala lektorský kurz a školení v metodice terapie obezity Ivy Málkové, STOB, kde také vede skupinovou terapii obezity a životního stylu.
Absolvovala kurz „Práce s dětskou kresbou“ Zdeňka Altmana.
Pravidelně se zúčastňuje konferencí a seminářů Centra pozitivní psychologie ČR.
Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami.
Její terapeutická práce, ale také poradenství a lektorská činnost se zaměřuje na oblasti osobního rozvoje a životního stylu, životní spokojenosti, mezilidských vztahů a rodinného fungování, harmonizace osobního (rodinného) a pracovního života.
Má ráda svou rodinu, svou práci a její vášní je moderní tanec.
Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.
V Centru Gaudia pracuje od roku 2014.

 

Kontakty: 603 461 832, spackova@gaudia.cz


Mgr. Barbora Hrušková

Vedoucí psychoterapeutka, supervizorka, lektorka vzdělávacích programů a spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 

Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v praze (obor francouzský jazyk a literatura).
Absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické terapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin).
Absolvovala mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu Narativní terapie v Londýně (150 hodin).
Absolvovala supervizní výcvik Narativní přístup k supervizi (50 hodin).

Další odborné semináře a workshopy:
2013 Možnosti dialogu (Jaako Seikkula, Finsko , 16 hod.)
2013 „Využití chybějícího, ale skrytě přítomného při práci s traumatem“ (Hugh Fox, Velká Británie, 16 hod.)
2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko, 16 hod.)
2016 „Narativní terapie: Broušení nástrojů“ (Jill Freedman, USA, 24 hod.)
2018 „Zpátky na cestě – narativní práce s traumatem a jeho následky u dětí, dospívajících a dospělých“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.)
2019 „Hledání ztracených vztahů – práce s rodiči a dětmi v kontextu vysoce konfliktních rozvodů“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.

 
Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami, zabývá se mimo jiné problematikou osobního rozvoje, mezilidských vztahů a vztahy mezi rodiči a dětmi.
Pracuje také s klienty hovořícími anglicky nebo francouzsky.
Kromě terapeutické práce působí také jako lektorka vzdělávacích programů pro odborníky z pomáhajících profesí zaměřených na krizovou intervenci, dovednosti vedení rozhovoru, reflektování, narativní přístup atd.
Je spoluautorkou a lektorkou psychoterapeutického výcviku „Terapie v postmoderně“.
Má ráda konstruktivismus a sociální konstrukcionismus, ve své práci se opírá o principy spolupráce, partnerství, důvěry, respektu a transparentnosti. V lektorské práci staví na metodách kritického myšlení.
Ráda chodí po horách, jezdí na kole, běžkuje nebo sází, sklízí a experimentuje na zahradě. Moc ráda čte, miluje knihy se silným příběhem. Ochotně se mění i ve filmového diváka.
Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.
V Gaudii pracuje od roku 2011.

 

Kontakty: 724 192 047, hruskova@gaudia.cz


Mgr. Radka Maak

psychoterapeutka, koučka a psycholožka

 

Studovala andragogiku a speciální pedagogiku.
Absolvovala komplexní tříletý akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii v Německu u ISYS.
Má praxi v psychoterapii a pracuje také s klienty hovořícími německy.
Má dlouhodobou praxi v korporátním prostředí v oblasti profesního a osobního růstu.
Má bohatou rodičovskou praxi.
Kromě své rodiny má ráda dobré jídlo a víno, občas běhá, lyžuje a hraje golf.

 

Kontakty: 733 771 804, maak@gaudia.cz


Štěpánka Podrazilová

Mgr. Štěpánka Podrazilová
psychoterapeutka, koučka a lektorka vzdělávacích programů

 

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1994) a je studentkou postgraduálního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik Institutu pro systemickou zkušenost Praha a Institutu pro systemická studia Hamburg (1992).

Z dalších kurzů a seminářů:
Steve de Shazer: Vytváření rozdílu (1992)
Steve de Shazer, Insoo Kim Berg: Na řešení orientovaná terapie (1995, 1996)
ISK: Systemické koučování (2000)
ISZ: Narativní koučování (2004)
Harlene Anderson: Umění a praxe spolupráce (2013)
Ben Furman: „Zázraky“ v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími (2016)
VS Palestra: Psychologie výživy (2017)
Chris Iveson: Práce s detailními popisy v terapii zaměřené na řešení (2017)

Kromě terapeutické práce s jednotlivci, páry i rodinami působí jako koučka a lektorka vzdělávacích programů.
Pracuje také s anglicky a španělsky hovořícími klienty.
Má praxi i jako matka.
Kromě práce ji baví cestování, fotografování, street dance a canyoning.
Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.

 

Kontakty: 602 648 382, podrazilova@gaudia.cz


Mgr. Adam Weisner PhD.
psychoterapeut, kouč

 

Vystudoval magisterský obor obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a doktorský obor kulturní antropologie na Ústavu etnologie a sociální antropologie Slovenské akademie věd v Bratislavě.
Je absolventem akreditovaného komplexního výcviku v psychoterapii zaměřené na řešení, navazujícího akreditovaného výcviku v na řešení zaměřeném přístupu metod sociální práce (institut Dalet).
Je certifikovaným Reteaming koučem (Helsinki Brief Therapy Institut).
Dlouhodbě se věnuje akademické a výzkumné činnosti v oblasti postmoderní terapie, autoetnografie, queer a transgender studií, genderové nekonformity a nebinárních identit.
Má zkušenost z firemního prostředí jako kouč a lektor soft-skills.
Rád pracuje též s anglicky hovořícími klienty a klientkami.
Zajímá se o východní filosofii, práci s tělem, jógovou a kontemplativní praxi a jejich využití v psychoterapii i osobním životě.
V Gaudii pracuje od roku 2021.

 

Pouze online sezení, terapie hrazená klientem

 

Kontakty: wiesner@gaudia.cz


Mgr. Veronika Talášková
psychoterapeutka a krizová interventka kouč

 

Vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.
Absolvovala akreditovaný výcvik v systemické terapii „Umění terapie“ v GI (850h).
Absolvovala kurz Komplexní krizové intervence v Remedium Praha (248h).
Absolvovala kurzy ELNEC a ICPCN zaměřené na práci s pacienty a jejich rodinami v (dětské) paliativní péči.
Od roku 2020 spolupracuje na pozici terapeuta s organizací Terapeutický přístav.
Většinu svého času věnuje svým dětem, manželovi, širší rodině a přátelům.
Energii dobíjí chozením po horách, čtením knih a sledováním seriálů se sklenkou dobrého vína.
V Gaudii pracuje od roku 2021.

 

Kontakty: 736 487 166, talaskova@gaudia.cz


Mgr. Naďa Kostková
psychoterapeutka, lektorka, spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 

Absolvovala dlouhodobý výcvik v systemické psychoterapii Umění pomáhat, výcvik v narativní psychoterapii (1. – 3. Modul mezinárodně uznávaného výcviku), narativní supervizi, narativní práce s dětským traumatem a rodinami v krizi, či úvod do koučování.
Je držitelkou mezinárodního certifikátu lektora vzdělávacího programu RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) zaměřeného na moderní postupy ve vzdělávání a rozvíjení kritického myšlení.
Absolvovala Fakultu filosofickou Západočeské univerzity v Plzni.
Zajímá jí konstruktivismus v psychoterapii i vzdělávání a to, jak naučit lidi kritickému myšlení.
Ráda chodí po horách, leze po skalách a tráví čas v lese. Ale také miluje tlusté knihy na čtení.
V Gaudii se věnuji psychoterapii a tvorbě vzdělávacích projektů.
Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.

 

Kontakty: 602 100 118, kostkova@gaudia.cz


Ing. Pavlína Strnadová
psychoterapeutka, supervizorka

 

Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické a strategické psychoterapii a hypnoterapii „Hermés Solutions Training“ akreditovaný i pro oblast zdravotnictví (800 hodin).
Absolvovala výcvik Systemická supervize a koučování (500 hodin).
Vystudovala Pražskou psychoterapeutickou fakulta PVŠPS.
Studuje na FHS UK zaměření Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.
Od roku 2014 provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze a v Českém Brodě.
Nabízí individuální, párovou a rodinnou terapii.
Od roku 2018 poskytuje odbornou podporu pacientům s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a jejich blízkým a také zdravotnickému personálu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v rámci organizace Pro Gaudia.
Je členem České asociace pro psychoterapii – ČAP.
Ráda plave a chodí po lese a po horách.

 

Kontakty: 606 911 590, strnadova@gaudia.cz


Ing. Iveta Hlaváčová MBA

psychoterapeutka

 

Vystudovala obor řízení firem v oblasti lidských zdrojů na VŠEM.
Absolvovala komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie, schválený ČLS JEP jako vzdělávací program pro zdravotnictví, pořádaný konzultační a vzdělávací skupinou GI.
Absolvovala vzdělávací, tréninkový, supervizní výcvikový program pro pomáhající profesionály v systemické  supervizi a koučování v Institutu pro supervizi a koučování HERMES Group Praha.
Absolvovala nadstavbový kurz pro kouče na MVÚS, ČVUT v rámci programu celoživotního vzdělávání navazující na CST. Od roku 2016 provozuje soukromou koučovací praxi se zaměřením na oblast osobního rozvoje, životní spokojenosti a rovnováhy. Také se věnuje lektorské, mentorské a trenérské činnosti měkkých dovedností.
Od roku 2020 spolupracuje jako psychoterapeutka s Terap.io, platformou pro online psychoterapii. Nabízí individuální a párovou terapii.  

 

Další odborné kurzy a semináře:
Workshop Terapie a poradenství v online prostředí při práci s dětmi, mládeží a rodinami vedený narativní psychoterapeutkou Interaktivní akademie Sabine Vermeire, 2020
Webinář pro psychoterapeuty, Krizová intervence online, 2020
Webinář pro psychoterapeuty, Best practices pro párové terapie online, 2020
Kurz Týmový koučink v praxi I a II, na MVÚS, ČVUT v rámci programu celoživotního vzdělávání, 2014
Kurz Týmový koučink aneb Jak NASA buduje týmy, na MVÚS, ČVUT v rámci programu celoživotního vzdělávání, 2014
NLP Workshop poradenské a konzultační agentury NLP Centre pod vedením Pedja Jovanoviče, 2014
Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.
V Gaudii pracuje od roku 2020.

 

Kontakty: 602 555 378, hlavacova@gaudia.cz


Mgr. Šimon Haikl Koukal
psychoterapeut

 

 VZDĚLÁNÍ
• Vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky v Praze (FF UK)
• Absolvoval daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik pod vedením Mgr. Pavly Janské a MUDr. Michala Kryla (PVŠPS)
• Od podzimu 2022 frekventantem dvouletého výcviku v daseinsanalytickém výkladu snů pod vedením Mgr. Lukáše Králíčka (DA institut)

 

KURSY, ŠKOLENÍ, STÁŽE
• Školení pro lektory primární prevence (Prev-centrum)
• „Lege artisy postupy v komunitní a skupinové psychoterapii“ pod vedením Mgr. Jana Jakuba Zlámaného, Ph.D. (PVŠPS)
• „Psychopatologie u dětí a dospívajících“ pod vedením Mgr. Jana Kulhánka
• Stáž na daseinsanalytické skupině vedené Mgr. Terezou Králíčkovou, Ph.D. a Bc. Karlem Červinkou (DA psychoterapie)

 

PRAXE
• Psychoterapie individuální a skupinová
• Koterapeut DBT skupin pro klienty s HPO (CDZ Praha 9)

 

PUBLIKACE
• B. Williams, Morálka. Úvod do etiky, Praha: OIKOYMENH, 2021 (přeloženo ve spolupráci s Terezou Matějčkovou)
• Morální filosofie Bernarda Williamse, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022 (schváleno a připraveno k vydání na podzim 2022)

 

ZÁJMY A ŽIVOTOPISNÁ FAKTA
• Mou vášní je filosofie (zejména etika, morální psychologie a fenomenologická antropologie/psychopatologie); dále mám rád beletrii (především antické drama a posledních zhruba 200 let vývoje románového žánru) a hory
• Jsem ženatý a s manželkou máme syna

V Gaudii pracuje od roku 2022.
 

Kontakty: 776 005 635, koukal@gaudia.cz

 

 


Ing. Gabriela Štiková

psychoterapeutka

 

Moje motto: Jediné, co je konstantní, je změna (Steve de Shazer)

 

 VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola:
• 2021 – dosud – Universita Humanitas Philia Pragensis, jednooborová Psychologie
• 2005-2008 VŠE Praha, Podniková ekonomika a management, vedl.specializace Řízení malých a středních podniků
• 2002 – 2005 Soukromá vysoká škola ekonom. studií, s.r.o., Praha Management organizací
Psychoterapeutický výcvik:
• Narratio s.r.o. , Cestou systemických terapií (bude ukončeno 08/2024)
Další relevantní kratší kurzy:
• 2023 – dosud – Kids skills (Dalet, plánované ukončení 2024)
• 2023 – Práce s emocemi a prožitkové techniky v rámci přístupu zaměřeného na řešení Mgr. Leoš Zatloukal, PhD et PhD (Dalet)
• 2022 – Návyky a závislosti Mgr. Pavel Nepustil, PhD (Narratio Institut)
• 2021 – Krizová intervence pro psychoterapeuty Mgr. Helena Šašková (Narratio Institut)
• 2021 – Psychoterapie ve školství Mgr.Jana Březinová (Narratio institut)
• 2021 – Práce s rodinami, rodiči a dětmi – cestou propojování a péče o vzájemné vztahy Sabine Vermeire (Gaudia)
• 2019 -Kurz KBT v oblasti obezity (STOB)
• 2018 -Kurz výživového poradenství
• 2016 Akademie profesních kompetencí v oblasti sociální práce (70hodin) FFUK
• 2010 FranklinCovey – Školení 7 návyků skutečně efektivních lidí
• 2007 – 2008 Výcvik interních systemických koučů 115 hodin (Expertní skupina Callisto, s.r.o.)

Mám 14 let zkušeností s prací s dospívajícími z dětských domovů a pěstounské péče jako konzultantka a lektorka

Jsem kandidátním členem ČAP – Psychoterapeutka ve výcviku

 

Napsala jsem několik publikací:
ŠTIKOVÁ, Gabriela, Jana MERUNKOVÁ, Elena SAVENKO a Veronika RYZHENKO. Rozvoj podnikavých kompetencí. Praha: yourchance, 2022. ISBN 978-80-908636-1-3.
ŠTIKOVÁ, Gabriela, Dominika ŠENKOVÁ a Marcela BELICOVÁ. Fenomén dítěte v systému, aneb, Teorie a praxe náhradní rodinné výchovy. Ilustroval Václav RÁŽ. [Praha]: Yourchance, 2020. ISBN 978-80-906954-6-7.
ŠTIKOVÁ, Gabriela, Jana FAJFROVÁ a Renata MAJVALDOVÁ. Hejno bílých vran, aneb, Začni správně. [Praha]: Yourchance, 2019. ISBN 978-80-906954-5-0.
BELICOVÁ, Marcela, Dominika ŠENKOVÁ, Michaela ŠKORNIČKOVÁ a Gabriela ŠTIKOVÁ. Začni správně: manuál samostatného života. [Praha]: Yourchance, 2021. ISBN 978-80-906954-7-4.
ŠTIKOVÁ, Gabriela, Jana MERUNKOVÁ a Kateřina LICHTENBERKOVÁ. Prima život, aneb, Kniha, kterou si píšete sami. Vydání: 1. opravené. [Praha]: Yourchance, 2016. ISBN 978-80-260-8779- 3

 

Kým jsem, když nejsem terapeutem/terapeutkou:

Jsem lektorkou, podnikatelkou, spisovatelkou, studentkou, manželkou svému muži, maminkou a člověkem, který tu je pro své blízké a kamarády

Jsem žena, která má velké sny, je ráda inspirací pro své okolí a podporuje lidi na jejich cestě za lepším životem.

 

Kontakty: 777 975 337, stikova@gaudia.cz

 

 


Mgr. Helena Brýdlová

psychoterapeutka, supervizorka

Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízení, se zaměřením na supervizi.
V současné době se věnuje klientům v rámci individuálních psychoterapií.
Supervizi si věnuje především v oblasti zdravotnictví.

Absolvovala pětiletý akreditovaný výcvik „Terapie v postmoderně“ při Gaudia Institutu.
14 let pracovala na zdravotnické záchranné službě jako krizová manžerka a následně jako koordinátorka psychosociální intervenční služby pro podporu zdravotníků po nadlimitně náročných stresových událostí.

Další vzdělání
2017 – První psychická pomoc ve zdravotnictví – intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým (Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů, 64 hodin)
2016 – Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – strategie zvládání psychicky náročných profesních situací (Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů, 80 hodin)
2010 – Výcvikový kurz Telefonická krizová intervence (Remedium Praha, 150 hodin)
2007 – Critical Incident Stress Management: Group Crisis Intervention (International Critical Incident Stress Foundation, 14 hodin)
2007 – Critical Incident Stress Management: Advanced Group Crisis Intervention (International Critical Incident Stress Foundation, 14 hodin)
2002 – Vyšší odborná škola TRIVIS, obor Krizové řízení, ukončeno absolutoriem

 

Kontakty: 604 672 274, brydlova@gaudia.cz


Jasenka Medenčević

Mgr. Jasenka Medenčević
klinická psycholožka a psychoterapeutka

• Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

• Má za sebou mezinárodní výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu, Multi-Di-Mens, Norsk Gesltaltinstitutt, 1993-1997)

• Výcvik Práce s tělem v psychoterapii (2002-2003)

• Má atestaci z klinické psychologie (2004) a funkční specializaci v psychoterapii (2005)

• Absolvovala kurzy logoterapie, rodinné terapie, focusingu, práce s časovou osou a celou řadu dalších odborných workshopů a seminářů v oblasti psychoterapie


Alena Srpová
masérka a grafička

 
Vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze.
V roce 1999 absolvovala výcvikový seminář „Hloubková masáž s integrací dechu podle Dr. Smitta“ u německé fyzioterapeutky Sigrid Klotzbach v rozsahu 150 hodin.
V Dexter Academy absolvovala postupně kurzy Reflexologie nohy (2007), Manuální lymfodrenáž (2009), rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáž (2011), Klasická relaxační masáž (2011), masáže Hot Stones (2012)  a Reflexologie ruky (2013).
Workshop Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (2014).
Působí jako masérka v Pro Gaudia a zároveň dochází na paliativní oddělení Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem.
Má ráda výtvarné umění, divadlo, hudbu, knihy, ráda jezdí na kole, plave.

 

Kontakty: 606 507 946, srpova@gaudia.cz


Vedení a administrativní podpora

Olga Kunertová

ředitelka organizace

Gabriela Špačková

vedoucí Centra Gaudia

Martina Slabá

asistentka managementu

Eva Dvořáková

recepce, sekretariát

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru